Verdensmesterne ble æresmedlemmer!

På årets årsmøte ble det klart at de rykende ferske verdensmesterne i Ski-orientering, og Konneruds første senior verdensmestere individuelt, Jørgen Baklid og Audun Heimdal blir hedret med æresmedlemskap i Konnerud IL.

På Søndag 27. Juni ble gutta hedret med kake og blomster av egen gruppe, styreleder i KIL og Daglig leder. Orienteringsgruppa hadde laget en fin seremoni hvor hederstegn ble utdelt til flere i orienteringsgruppa, æresmeldemskap til Heimdal og Baklid, samt utdeling av Seniorstipendet til Jenny Baklid for hennes prestasjoner og innsats i Konnerud IL, både som utøver og som frivillig i Ungdomsutvalget gjennom mange år.

Hederstegn ble gitt til Henning Gaarder som har gjort mye for Orienteringsgruppa over flere år – og kanskje spesielt gjennom Tur-O, hvor hele Konnerud har nytt godt av innsatsen.

Det ble både kaker og blomster til alle som ble hedret, og generell god stemning utenfor klubbhuset søndag kveld. Leder av interimstyret i KIL, Christine Fossen var på plass og delte ut beviser og blomster sammen med blant annet leder i Orienteringsgruppa Morten Vogt og daglig leder i KIL Karianne Hajum.

Disse prisene ble delt ut i orienteringsgruppa søndag:
Æresmedlemskap: Audun Heimdal og Jørgen Baklid – Skiorientering
Hederstegn: Henning Gaarder – Orientering
Innsatsmerke: Reidar Stenseng – Orientering
Sportslig Hedersbevisning: Jenny Baklid, Aslak Heimdal og Styrk Hundseid Kamsvåg – Skiorientering

Seniorstipendet: Jenny Baklid