Sportsplan

Her ligger den overordna sportsplanen til Konnerud IL:
Sportsplan Konnerud IL overordna

Sportsplaner idrettene:
Fotball : Sportsplan Fotball
Håndball : Sportsplan Håndball
Ski : Sportsplan Ski – oppdateres
Bandy : Øvelser Bandy
Sykkel : Sportsplan Sykkel 
Orientering : Sportsplan Orientering – oppdateres