Idrettsoppgjør

Idrettsoppgjør har som målsetting at:

• Du skal legge inn et krav om en refusjon for et utlegg du har hatt, i forbindelse med en
reise eller for utbetaling av et honorar enten til Idrettslaget eller en gruppe i Idrettslaget
• Du skal motta refusjonen til bankkontoen din fra idrettslaget
• Du skal ha trygghet på at refusjonskravet skal være dokumentert slik at du blir behandlet korrekt i forhold til skattepliktig innberetning
• Du skal trygghet for at ingen kan endre kravet andre enn deg selv
• Du skal legge inne et krav med krav av mobil, nettbrett eller PC

Sende inn krav:

Veiledning Idrettsoppgjør – avsender

Opprett krav på idrettsoppgjør ( YouTube brukerveiledning)

https://idrettsoppgjor.nif.no/

 

For org.ledd

Veiledning Idrettsoppgjør – org.ledd