Corona retningslinjer

Coronaretningslinjer i Drammen

Sist oppdatert: 16.03.21

Reglene for aktivitet i Drammen er som følger:

Forbud mot:

  • Treninger for personer over 20 år
  • Treninger inne
  • Kamper
  • Arrangementer
  • Trening med kontakt

Dette er lov
Treninger ute for barn under 20 år når man opprettholder:

  • Maks 10 barn i samme gruppe
  • Alle barn overholder to meters avstand gjennom økten
  • Alle må være fra Drammen kommune

For fullstendig oversikt se Drammen Kommunes hjemmeside:
https://www.drammen.kommune.no/om-kommunen/aktuelt/aktuelt-korona/innforer-svart-strenge-koronatiltak-i-drammen-kommune/