Treningsopplegg for voksne

Også i år er det Erik Gustavsen som står for planlegging av treningene / turene. Han vil så langt tiden strekker til, også ha hovedansvaret for gjennomføring av treningene. Opplegg for neste trening / tur vil bli annonsert i god tid før treningene, og info om disse treningene finner du i menyen under “Trening” og “Treningsopplegg voksen”.

Sykling gir flotte naturopplevelser.

Sykling gir flotte naturopplevelser.

Are Christian Terjesen er primus motor og hovedtrener for Team Tri-Sport. Denne gjengen har i flere år hatt treninger både vinterstid og sommertid, og på sommeren har de brukt sykkelen en god del. Dette treningstilbudet vil nå være en del av tilbudet sykkelgruppen har til de voksne. Dvs. at oppmøte og starttidspunkt vil være likt som for den øvrige sykkeltreningen jf. over.

Dog vil Team Tri-Sport gjennomføre treningene sine uavhengig av det øvrige opplegget. Dvs. at dere må gå inn på facebooksiden til Team Tri-Sport for å finne månedsplaner og planer for den enkelte trening.