Sportsplan

Konnerud IL Sykkel har laget en sportsplan. Sportsplanen er sykkelgruppas rammeverk for all sportslig aktivitet innen terrengsykling og spesifikt rundbane.

Dette innebærer at sportsplanen er førende for all aktivitet i sykkelgruppa og for hvordan vi ønsker at treningsaktivitetene skal gjennomføres og ledes. Sportsplanen er derfor forpliktende for alle aktive, trenere, ledere, oppmenn og foreldre.

Det er et mål at sportsplanen evalueres årlig og eventuelt oppdateres slik at den kan være et aktivt verktøy for alle involverte.

 

Sportsplanen ligger under fanen Veiledninger