Styret

Styret i Konnerud IL Sykkel 2022

  • Leder/Lisensansvarlig : Øystein Alnes Eriksen, mob 993 03 133, epost: oystein.alnes.eriksen@gmail.com
  • Nestleder: Bjørn Christian Fjære, mob: 90114041, epost: bcfjaere@gmail.com
  • Økonomi: Morten Holmsen, epost: holmsenmorten@gmail.com
  • Styremedlem: Jørgen Botilsrud, epost: jb@maxxol.no
  • Styremedlem: Nils Ole Madsen, epost: Nils-ole@live.no
  • Styremedlem: Bjørn Thomas Stenersen, epost: bstenersen@hotmail.com
  • Styremedlem: Tommy Gjerrud, epost: tommygje@hotmail.com
  • Styremedlem: Maria Løchen-Westerlund, epost: mal.westerlund@gmail.com
  • Styremedlem: Aina Østlund Prestholdt, epost: aina.ostlund@gmail.com
  • Styremedlem: Henning Sollie, epost: h_sollie@hotmail.com

Sammen om noe, ikke hver for oss!