Lisenser

Info om lisens

Lisens er obligatorisk for å delta i alle typer tidtatte ritt. Den inneholder bl.a. en ulykkesforsikring.

http://sykling.no/article/info-om-lisens

HELÅRS LISENS

Med aktiv lisens (klubbmedlemskap), kan man delta i alle typer ritt.

Lisensen gjelder fra datoen du blir registrert hos oss og ut desember samme år. Forsikringen gjelder ut februar året etter. Fra 2008 ble det internasjonalt format (UCI-lisens), slik at dere nå slipper å kontakte NCF for å få lisenser for kjøring i utlandet.

Før lisenssesongen 2017 ble det gjort en mindre endring i forhold til lisensklassene. Dette er i hovedsak en nivådeling. Grunnlisensen gir nå tilgang på tur- og trimritt, mens lisensen med utvidet dekning (EXT) gjelder i alle typer terminlistefestede ritt.

  • M/K Junior/Elite/Master – Grunnforsikring (gyldig i alle terminlistefestede tur- og trimritt)
  • M/K Junior/Elite/Master – Utvidet forsikring (gyldig i alle terminlistefestede ritt)

LISENS FOR UTENLANDSKE STATSBORGERE

Syklister som er bosatt i Norge og er utenlandske statsborgere, skal ha lisens gjennom sin norske klubb. Klubbene registrerer inn lisens på vanlig måte, men gir NCF beskjed, slik at vi får lagt inn nasjonalitet manuelt.

FORSIKRINGSVILKÅR UTENLANDSKE STATSBORGERE

Dekkes som om de er medlemmer i norsk folketrygd. Utgangspunktet er at all behandling skal utføres i Norge og være bestilt via Skadetelefonen for å være omfattet av lisensforsikringen. Hvis det er helt spesielle omstendigheter, dekkes etter vurdering det behandlingen ville kostet i Norge.

Gjensidige skal informere skadelidte om at vedkommende selv må sikre at kvaliteten på operasjonen er tilsvarende eller bedre enn den operasjon man kan få via Skadetelefonen, dette for å minimere risikoen for varig medisinsk invaliditet. Behandlingen skal skje i utøverens hjemland og utbetaling skal kontrolleres mot kvittering (originale).

 

GENERELT

Alle ryttere som i 2017-sesongen skal, eller har planer om å, delta i ritt utenfor Norden, må tegne en reiseforsikring – gjerne med utvidet dekning av utstyr og ansvar. Spesielt er ansvarsdelen viktig – da UCI krever ansvarsforsikring av ryttere som deltar i konkurranser utenfor sitt hjemland. Norske ryttere er dekket av ansvarsforsikring i Norden under hjemforsikringen, alternativt under hjemforsikringen som familien har for de som bor hjemme eller bor på hybel/leilighet i forbindelse med studier.

 

ENGANGSLISENS

Vi har tre typer engangslisenser. Disse lisensene kjøpes hos arrangøren rittdagen og gjelder kun for dette rittet.

Turritt

Trimritt

Aktiv ungdomslisens

Engangs treningslisens

Personer som i konkurranseåret fyller 80 og eldre, slipper å løse engangslisens. I.h.t. til Forsikringsloven er det ikke mulig å tegne ulykkesforsikring for denne aldersgruppen.

 

  1. Turritt

Denne lisensen gjelder i turritt som har tur- eller sportsklasse, og koster kr 200,- for ritt der startkontingen er 400 kr og høyere, og 150 kr der startkontingenten er 399 kr og lavere.

– se skjema under Aktuelle dokumenter til høyre (to typer)

 

  1. Engangsforsikring Trimritt

Denne lisensen gjelder i trimritt. Den koster kr 50/150,-.

– se skjema under Aktuelle dokumenter til høyre

 

  1. Engangsforsikring aktiv ungdomslisens

Gjelder for barn/ungdom i alderen 13 – 16 år. Kan brukes i aktive ritt med aldersbestemte klasser, og koster kr 50,-.

Barn i alderen 6-12 år, er forsikret gjennom NIFs barneidrettsforsikring. Se også info om barneidrett her.

– se skjema under Aktuelle dokumenter til høyre.

 

  1. Engangs treningslisens

Denne lisensen gjelder i fellestreninger der det dukker opp medlemmer/ikke medlemmer over 13 år som ønsker å delta. Disse kan løse en enkeltlisens for treningen. Navnene rapporteres inn til NCF i henhold til gjeldende skjema.

– se skjema under “Lisensansvarlig arrangør”.

 

SERVICELISENS (STØTTEAPPARAT)

Alle som har en støtteapparat funksjon i et ritt eller team, må løse en servicelisens (støtteapparat). Dette gjøres på samme måte som en ordinær lisens, d.v.s. at du kan gå inn å registrere lisensen din selv. Nytt fra 2013 er at alle som løser servicelisens og som skal kjøre et motorkjøretøy, skal gjennomføre et Servicekurs før de får lov å kjøre i en servicekø. Link til servicekurs ligger i fanen “Servicekurs” under Lisenser.