Innmelding til sykkelgruppa

Innmeldinger og utmeldinger av sykkelgruppa utfører du selv.

Dette skjer på nettsidene til Minidrett.

Det er veldig enkelt å utføre dette selv.

Dersom du trykker her, får du en oppskrift på hvordan man melder seg inn og ut av sykkelgruppa på Minidrett.