Innkalling til årlige gruppemøte

Velkommen til Konnerud Sykkel årlige gruppemøte
Sted: Klubbhuset
Tid: 15/03- 2022 kl. 20:00
Dagsorden:

 1. Velkommen
 2. Valg av Ordstyrer
 3. Godkjenne de stemmeberettigede
 4. Godkjenne innkallingen fra 28/2-22
 5. Behandle Årsberetning for sykkelgruppa
 6. Godkjenne regnskap 2022
 7. Vedta sykkelgruppa sitt budsjett 2021
 8. Foreta følgende valg:
  a) Leder 1 år
  c) Økonomileder 2 år
  d) Øvrige Styremedlemmer
  c) Valgkomité
 9. Behandle innsendte saker. ( sendes: oystein.alnes.eriksen@gmail.com innen 7/3-22)
 10. Saksdokumenter: