Innkalling til årlige gruppemøte

Velkommen til Konnerud Sykkel årlige gruppemøte
Sted: Idrettshuset
Tid: 09/03- 2023 kl. 20:30
Dagsorden:

Dagsorden:

Velkommen

1. Valg av Ordstyrer

 1. Godkjenne de stemmeberettigede
 2. Godkjenne innkallingen fra XX/2-23
 3. Behandle Årsberetning for sykkelgruppa
 4. Godkjenne regnskap 2023
 5. Vedta sykkelgruppa sitt budsjett 2022
 6. Foreta følgende valg:
 7. a) Leder 2 år
 8. c) Nest Leder 2 år
 9. d) Øvrige Styremedlemmer
 10. c) Valgkomité

8: Økonomiske retningslinjer.

 1. Behandle innsendte saker. (sendes: oystein.alnes.eriksen@gmail.com innen 6/3-23)

 

Saksdokumenter:

1: Årsberetning 2022 sykkelgruppa

2: Balanserapport (2023-02-20)

3: Økonomiske retningslinjer for sesongen 2023

4: Budsjett 22 regnskap 22 budsjett 23

5: Innstilling Valg komite. (ikke klar).

7: Innkalling til årlige gruppemøte 2022 (1)