Gruppemøte Sykkelgruppa 11. mars

KUNNGJØRING DAGSORDEN – ÅRLIG GRUPPEMØTE I SYKKELGRUPPA 11.MARS 2019

Det har ikke kommet inn noen saker til behandling i forkant av årlig gruppemøte. Dagsorden blir da som følger:

1. Åpning og konstituering
2. Årsberetning 2018
3. Regnskap 2018
4. Budsjett 2019
5. Økonomiske retningslinjer sykkelgruppa 2019
6. Valg
7. Eventuelt

Møtet avholdes på Klubbhuset (Sletta) fra kl. 19-21

Saksdokumenter vil snart bli lagt ut på vår webside.

Alle medlemmer ønskes velkommen. Sett av tiden i kalenderen, vi gleder oss til å se deg!

Mvh
Ole A. Garnvik
Leder sykkelgruppa