Gruppemøte Sykkelgruppa 9. mars

KUNNGJØRING DAGSORDEN – ÅRLIG GRUPPEMØTE I SYKKELGRUPPA 9.MARS 2020

Det har ikke kommet inn noen saker til behandling i forkant av årlig gruppemøte. Dagsorden blir da som følger:

1. Åpning og konstituering
2. Årsberetning 2019
3. Regnskap 2019
4. Budsjett 2020
5. Økonomiske retningslinjer sykkelgruppa 2020
6. Valg
7. Eventuelt

Møtet avholdes på Klubbhuset (Sletta) fra kl.19-21.

Alle medlemmer ønskes velkommen. Sett av tiden i kalenderen, vi gleder oss til å se deg!

Mvh
Ole A. Garnvik
Leder sykkelgruppa