Dekning av påmelding til rundbaneritt

Sprintøvelser i NM, og evt. andre terrengsprinter dekkes på lik linje som rundbaneritt. Maratonritt og evt. andre type ritt er ikke en del av denne ordningen.

Det gis bare refusjon for ordinær påmeldingsavgift. Dvs. at etteranmeldingsgebyr, el. dobbelt avgift pga. sen påmelding dekkes ikke.

Den enkelte må legge ut, men refusjon skjer ved sesongslutt mot fremleggelse av kvitteringer. Dvs. at den enkelte må samle på alle kvitteringer for betalte rittavgifter gjennom hele sesongen.

Refusjon gjelder både barn og voksne.