Årshjul Sykkelgruppa 2018

Se vedlagt Årshjul. Denne inneholder en oversikt over alle aktiviteter i sykkelgruppa for sesongen 2018

 

Årshjul – aktivitet – 2018