Har du lyst til å bli med på terrengsykling

Konnerud IL – Sykkelgruppa starter opp årets treninger tirsdag 27. april 2021

Innkalling til årlige gruppemøte

Velkommen til Konnerud Sykkel årlige gruppemøte.

Oppdatering Corona-situasjonen i Konnerud IL

Styret har sammen med administrasjonen gjort en vurdering av hvordan de nye retningslinjene skal praktiseres i klubben

Sykkelgruppa starter med treninger

Sykkelgruppa starter med treninger fra tirsdag 19.05. for aldersgruppene over 10 år. De som skal delta må melde seg inn i spond og melde seg på økt i tilhørende gruppe.

NC / Konnerudrittet 2018

NC / Konnerudrittet 2018 – invitasjon

Årshjul Sykkelgruppa 2018

Se vedlagt Årshjul. Denne inneholder en oversikt over alle aktiviteter i sykkelgruppa for sesongen 2018

 

Årshjul - aktivitet - 2018

Har du lyst til å bli med på terrengsykling?

Sykkelgruppa starter årets treninger tirsdag 10. april
Vi vil ha fokus på lek og moro, samt å bedre ferdighetene på sykkel. Vi vil primært holde oss i terrenget/skogsområdene rundt Sletta

Endringer i lisenspriser for 2018

NCFs styre har for sesongen vedtatt endringer i NCFs kontingenter og avgifter for 2018

Sportsplan

Sportsplan for Konnerud IL Sykkel

Oppstart sykkeltrening 2017

Konnerud IL – Sykkelgruppa starter opp årets treninger tirsdag 18. april kl. 18.00

1 2