Styret inviterer til Ekstraordinært Årsmøte tirsdag 13. september

Styret inviterer til Ekstraordinært Årsmøte tirsdag 13. september kl. 1800 i kafeteriaen i Konnerudhallen.

Sak: Valg av styremedlemmer

Styret i KIL

Protokoll Ekstra Ordinært Årsmøte 13. september 2022

Agenda Ekstra Ordinært Årsmøte 13. september 2022

Innstilling Ekstraordinært årsmøte 2022

 

Innstilling valgkomite Ekstraordinært årsmøte KIL 2022

Det er blitt meldt inn behov for endringer i styret i Konnerud IL. Behovet for endringer kom når leder i fotballgruppa valgte å trekke seg fra sitt verv.

I tillegg er det blitt fremmet ønske om en omrokkering i Konnerud Ils hovedstyre ved at dagens vara går inn som ordinært styremedlem og uttredende styremedlem overtar vervet som varamedlem til hovedstyret.

Hovedstyre

Marthe Marlene Dehli har signalisert at hun ikke ønske å være ordinært styremedlem lenger. Som en følge av dette blir det behov for å gjennomføre et valg på medlemmer i hovedstyret.

Valgkomiteen foreslår at dagens varamedlem Helle-Stine Høvås trer inn i styret som ordinært styremedlem og uttredende styremedlem Marthe Marlene Dehli går ut av styret og inn i verv som varamedlem fram til neste ordinære årsmøte.

Med de endringene som er foreslått vil Konnerud ILs hovedstyre få følgende sammensetning og perioder:

RolleNavnPeriode
LederKristin Ørmen Johnsen2021 – 2023
NestlederJon Reidar Lau Winge2022 – 2024
StyremedlemOla Prestgard2021 – 2023
StyremedlemHelle-Stine Høvås2022 – 2024
StyremedlemLars-Gunnar Huseby Martinsen2021 – 2023
VaramedlemMarthe Marlene Dehli2022 – 2023

Gruppene

Som følge av at André Markussen trakk seg som leder av fotballgruppa er det behov for å få valgt ny leder av denne gruppa. Fotball har valgt Ole-Christian Holthe som leder av fotballgruppa frem til neste årsmøte. Valgkomiteen stiller seg bak dette valget, og innstiller på at Ole-Christian Holthe blir valgt til fotballgruppas nye leder.