Styret innkaller til Årsmøte i KIL

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 19. april 2021 til konnerud@konnerud.no

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig senest én uke før årsmøtet på https://www.konnerud.no  Av miljøhensyn kommer vi ikke til å skrive ut saksdokumentene til møtet.

Mvh Styret