Styret innkaller til Årsmøte

 

Det ble besluttet på hovedstyremøte mandag 27.4.2021 at Årsmøte i KIL utsettes til tirsdag 15. juni 2021 klokken 19.00.  Møte vil være i Konnerudhallen.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig senest én uke før årsmøtet på https://www.konnerud.no  Av miljøhensyn kommer vi ikke til å skrive ut saksdokumentene til møtet.

Mvh Styret

 

Link til årsmøte: https://meet.google.com/kbf-ufxz-bek

 

Protokoll med underskrift

 

Agenda Årsmøte Konnerud IL 15. juni 2021


KIL-Verbal-Org-plan-Forslag-til-endring
Lovnorm-for-idrettslag-Endring-2021
Noter årsmøte 2021
Årsrapport – kontrollkomiteen for 2020
Budsjett Admin-Hall-Klubbhus 2021
Resultatregnskap Idrettshuset
Resultatregnskap Admin- hall
Styrets-Økonomiske-Beretning-2020
Total BALANSE KIL 2020
RESULTAT 2020
Balanse Admin – hall
Balanse Idrettshuset 2020
Økonomi rutiner KIL
Årsberetning Konnerud IL 2020-2021
Innstilling valgkomite KIL 2021

15.6.21 Konnerud IL – Revisjonsberetning

 

Fremlegg 1 – Future Konnerud
Fremlegg 2 – Økonomiske rutiner KIL
Fremlegg 3 – Konnerudhallen og Klubbhuset drift skilles ut
Fremlegg 4 – Inntekt-kostnad Administrasjonen
Fremlegg 5 – Redusert aktivitetsavgift – Fremlegg trukket
Fremlegg 6 – Konsulentavtale World Cup – Fremlegg trukket
Fremlegg 7 – Funksjonsbegrensning
Fremlegg 8 – Anleggsplan
Fremlegg 9 – Bruk av klubbhuset
Fremlegg 10 – Miljø og Bærekraft
Fremlegg 11 – Undervarmeanlegg
Kostnader grunnvarme – Fremlegg 11
Nytt maskinbygg og teknisk bygg – fremlegg 11
Innsendt sak årsmøtet 2021 – Undervarmeanlegg
Anleggsplan Konnerud 2014-17
Sak 13 på agenda Medlemskontingent 2021
Future-rapport

IFO:

Årsberetning Konnerud IFO 2020
Budsjett IFO 2021
Resultatregnskap IFO 2020
Balanse IFO 2020

Allidrett:

Årsberetning Allidrett 2020
Resultatregnskap Allidrett 2020
Balanse Allidrett 2020
Budsjett Allidretten 2021

Fotball:

Årsberetning Fotball 2020
Protokoll fotball
Budsjett 2021 Fotball
Resultatregnskap Fotball 2020
Balanse Fotball 2020

Håndball:

Årsberetning-Konnerud-håndball-2020
Protokoll Konnerud Håndball 2021 årlig gruppemøte
Budsjett-Håndball-2021
Resultatregnskap Håndball 2020
Balanse Håndball 2020

KIL Senior:

Gruppeårsmøte i KIL Senior 2021
Protokoll KIL Senior
KIL senior Regnskap 2020. Budsjett 2021
Resultatregnskap Senior 2020
Balanse Senior 2020

Orientering:

Årsrapport orienteringsgruppa 2020
Protokoll gruppemøte o-gruppa 100321
Budsjett Orientering 2021 Versjon 2 endelig 17012021
Resultatregnskap Orientering 2020
Balanse Orientering 2020

Sykkel:

Årsberetning 2020 sykkelgruppa
Årlig gruppemøte KIL Sykkel 2021 signert
Budsjett Sykkel 2021
Resultatregnskap Sykkel 2020
Balanse Sykkel 2020

Ski:

Styrets-beretning-SKI-2020_2021
Protokoll Årlig gruppemøte SKI
Konnerud Ski_Budsjett 2021_presentasjon
Resultatregnskap-2020-KIL-Ski
Balanse KIL-Ski

Bandy:

Årsberetning Bandygruppa 2020-2021 EV
Protokoll Bandy
Budsjett 2021 Konnerud Bandy
Resultatregnskap Bandy 2020
Balanse Bandy

World Cup:

Årsrapport WC 2020
Budsjett Årsmøtet 2021 World Cup