Sparebank Øst – Idrettsstipend

Søknadsskjema her: https://www.oest.no/sprang/ 

Er du ung og kreativ? God i idrett?  To ganger i året deler vi ut stipender til unge mennesker som ønsker å utvikle sitt talent og realisere sine drømmer. Finn stipendkategorien som passer for deg og send oss din søknad innen fristen. Kjenner DU noen unge talenter som kan ha nytte av vår støtteordning? Send dem et tips!

Idrettsstipend

 • 16 – 20 år
 • gode idrettslige resultater på nasjonalt nivå
 • fra Drammen, Nedre Eiker og Øvre Eiker kommune
 • 10 individuelle stipendier (ikke lag)
 • kr 20.000 – 40.000 pr. stipend
 • ett stipend kan gis for 2 år (påfølgende år)
 • tidligere stipendvinnere blir ikke vurdert på nytt

Søknadsfrist innen 1. november
Tildeling i februar påfølgende år.

Se oversikt over tidligere vinnere

Kulturstipend

 • 18 – 30 år
 • godt faglig nivå innen musikk, scenekunst, kreativ kunst, litteratur
 • fra Drammen, Nedre Eiker og Øvre Eiker kommune
 • 6 stipendier
 • kr 20.000 – 40.000 pr. stipend
 • ett stipend kan gis for 2 år (påfølgende år)
 • tidligere stipendvinnere blir ikke vurdert på nytt

Søknadsfrist innen 1. oktober
Tildeling i desember.

Se oversikt over tidligere vinnere

Stipendiet skal benyttes til ett eller flere av følgende tiltak:
reiser, konkurranser, trenerbistand, treningsopphold, videreutvikling, studieopphold og etterutdanning.