Tidsplan

Tidsplan Konnerudrennet 2020

VIKTIG: Et medlem av støtteapparat, kan KUN høre til 1 Kohort. Om du har flere barn som skal gå i forskjellige puljer/kohorter, kan du altså følge kun en av disse. Vi kan IKKE ha støtteapparat på tvers av kohorter/puljer.

FULLTEGNET: Tidsplan fredag: Kohort/Pulje 1 og Kohort/Pulje 2
per 17.11.2020, vil løpere som melders seg på i disse puljene bli satt på venteliste, selv om de får kvittering fra Min idrett.
Dette fordi det ikke er mulig å sette maks antall per klasse eller pulje i Min Idrett.

 

 

 

 

Tidsplan lørdag: Kohort/Pulje  3, 4 og 5

Tidsplan søndag: Kohort/Pulje 6, 7 og 8