Smittevern Regler&Anbefalinger

Smitteverninformasjon og anbefalinger under Konnerudrennet

Ikke møt opp hvis du er syk (hodepine, feber, rennende nese, sår hals, kvalme, nysing/hoste, kortpustet, mistet lukte- eller smakssanser, andre tegn til sykdom). Det samme gjelder om du bor sammen med noen med disse symptomene.

Meld straks ifra til trener/leder om du blir syk underveis i arrangementet. Ta på munnbind og forlat området umiddelbart.

Vask/desinfiser hender før nummerutdeling/akkreditering, ved inngang stadion og ved utgang samt ved punkter der du har delt overflate med andre.

Unngå fysisk kontakt og hold minst 1 meters avstand.

Ikke host, nys eller spytt innenfor 2 meters avstand til annen person, bruk engangstørk ved behov.

Begrens kontakt mellom hånd og ansikt og berør minst mulig av fellesutstyr og gjenstander.

Dusj hjemme.

 

Angående transport til stadion:

KJØR SAMMEN MED LØPERER I SAMME KOHORTER.

 

Ved stadion: Kom til oppmøtetid kun med løper og ledsager i kohortnummer.

Ved riktig tidspunkt slippes løpere inn i venteområdet med godkjent akkreditering og nummer.

Akkreditering hentes av dem enkelte løper. Husk å holde avstand om det blir kø.

Når stadion er vasket og klar slippes kohort inn I arenaområdet. Husk å følge bevegelsesretninger som er anvist når man parkerer, ankommer arena, startområde og tilbake til parkering

Når løp er ferdig sluses løper og ledsager rett tilbake til parkering- husk desinfeksjon!

Vi ønsker ikke publikum rundt løypene.

 

Startnummer og lånebrikker må hektes på av den enkelte løper, og legges i kassen i målområde av den enkelte løper.