Oppvarming/Skitest

Informasjon kommer nærmere renndato.