Styrets beretning

Styrets beretning sesongen 2016 – 2017

Årsberetningen gjelder høsten 2016 og vinter 2017, mens økonomiske kommentarer gjelder resultatregnskapet 2016.