Styret

Skistyret 2022/23, hvem er vi?

Ta gjerne kontakt hvis du har ideer eller spørsmål!

Leder:
Torstein Ljosland Myklebostad , Tlf 952 38 580, e-mail: tm@rottefella.no

Nestleder:
Bjørn-Thomas Stenersen, Tlf 902 07 092, e-mail: bstenersen@hotmail.com

Kommunikasjon:
Eva-Lill Amundsen, Tlf 915 47 870, e-mail: 
eva-lill@brandmaster.com

Økonomi:
Håkon Stensland, Tlf 414 35 000  e-mail: haakon.stensland@volvo.com

Salg & Marked:
Per Løchen-Westerlund, Tlf 468 81 808, e-mail: per.lochen.westerlund@gmail.com

Anlegg/snøproduksjon:
Geir Amundsen, Tlf: 474 53 454, e-mail: geir.amundsen@ebnett.no

Arrangement og Sport:
Ståle Kihle, Tlf: 932 81 545, e-mail: sk@eckfos.no