Styret

Skistyret 2017/18, hvem er vi?

Ta gjerne kontakt hvis du har ideer eller spørsmål!

 

Leder: Ingunn Lysaker Norbom, Tlf 918 65 766, e-mail: ingunn.norbom@merck.com

Nestleder: Eva-Lill Amundsen, Tlf 915 47 870, e-mail: eva-lill@brandmaster.com

Økonomi: Håvard Bøygard, Tlf 952 38 850, e-mail: havard.boygard@dnvgl.com

Sportslig leder: Mads Madsgård, Tlf: 952 39 556, e-mail: mads@mylnasport.no

Markedsansvarlig: Magne Killingstad, Tlf: 941 48 696, e-mail: magne.killingstad@kongsberg.com

Anlegg/snøproduksjon: Kjell Petter Småge, Tlf: 416 45 005, e-mail: kps@evotek.no