Om oss

Skigruppas visjon er: ”Konnerud Ski: et inkluderende fellesskap med fokus på mestring og utvikling”

Skigruppas mål:   Aktivisere flest mulig barn, ungdom og voksne og gi disse et meningsfylt og variert skiidrettstilbud.  Gi alle som deltar et sunt og trygt idrettsmiljø.   Gi alle, uansett nivå, muligheter til å utvikle seg videre innen skiidretten.   Utvikle gode skiløpere med høy kompetanse innen langrenn som senere, etter at den aktive karrieren er over, kan bidra aktivt som trenere og ledere.  Legge til rette for og utvikle toppidrettsutøvere.   Stimulere til og ha et tilbud for de som ønsker å satse på turløp.

For å nå vår målsetting og nærme oss vår visjon, vil følgende kjerneverdier være sentrale: Glede   Engasjement   Lagfølelse

Sportslig Utvalg (SU) er ansvarlig for å påse at vi etterlever og videreutvikler disse.