Nøkkelpersoner

Endringer:  Primært på mail konnerud.ski@ebnett.no  Mob 900 88 172

Det vil ikke være mulig med etteranmelding etter 5 desember 2020

Medisinsk ansvarlig:

Sanitetsansvarlig fredag

Sanitetsansvarlig lørdag
Sanitetsansvarlig søndag

 

RENNKONTOR Landro Ina Cecilie ina.landro@vegvesen.no mob:97157873
RENNLEDER  Bjønnes Olsen Hans-Christian hchrbo@gmail.com  mob:47375028
Ass Rennleder Torstein Myklebostad 95238580
TD
TD