Nøkkelpersoner

Etteanmelding / Endringer:  Primært på mail konnerud.ski@ebnett.no  Mob 900 88 172

Medisinsk ansvarlig: Vakant

RENNKONTOR Landro Ina Cecilie ina.landro@vegvesen.no mob:97157873
RENNLEDER  Bjønnes Olsen Hans-Christian hchrbo@gmail.com  mob:47375028
TD Håkon Kylland  mob:91521838, Lørdag fristil
TD Gjermund Rønning mob 95864670, Søndag klassisk