Løyper

J/G 8-10 år går 1 km.

J/G 11-14 år går 1 runde a 2 km

J/G 15-16 år går 2 runder a 2 km

Alle Kvinner Junior og Kvinner senior går 2 runder a 2 km

Herrer Junior 17/18 går 4 runder a 2 km

Herrer Junior 19/20 og Herrer Senior går 5 runder a 2 km

Startintervall 15 sekunder på alle som går inntil 2 runder. 30 sekunder startintervall på Herrer Junior 17/18 som går 4 runder a 2 km og Herrer Junior 19/20 og Herrer Senior som går 5 runder a 2 km.

Stakefri sone starter under broen ved Jarlsbergveien og 150m oppover.

Løypene er åpne frem til 10 min før første start lørdag og søndag.

Løypene er stengt frem til sonerennet er ferdig.

Når sonerennet er ferdig vil løypene være åpne frem til 10 min før første start i landsrennet ca kl 11.30-11.50.

10 min før første start stenges løypen, og er da stengt for alle som ikke går renn.

Under rennet søndag følges samme prosedyre.

Disse reglene er for å gi løperne best mulig forhold, og vi ber alle om å respektere dette.