SB gruppe

SB gruppe

KIL Ski har også hatt en gruppe for syns- og bevegelseshemmede. Vi har pr i dag for lite antall til å ha trening.