Gruppe 17+

Kontaktpersoner gruppe 15+

  • Hovedtrener 15+ og Team Konnerud: Mads Madsgård, tlf: 952 39 556
  • Trener 15+ og Team Konnerud: Emil Oliver Andersen
  • Mentor og Teknikk + Team Konnerud: Steinar Mundal
  • Trener 15-16 år: Hans Andre Mangen Olsen
  • Trener 15-16 år: Petter Øverland
  • Ungdomsansvarlig 13+: Marthe Klausen
  • Oppmann 15-16 år:  Håvard Bøygard, tlf: 952 38 850
  • Oppmann 17+:  Per Olav Laukli , tlf: 906 71 102

Overgang til ny klubb?

Alle utøvere som skal konkurrere, må være registrert i korrekt klubb.