Gruppe 15+

Kontaktpersoner gruppe 15+

  • Hovedtrener:  Mads Madsgård, tlf: 952 39 556
  • Trener  Hans Andre Mangen Olsen
  • Trener   Emil Oliver Andersen
  • Oppmann 15-16 år:  Håvard Bøygard, tlf: 952 38 850
  • Oppmann 17+:  Per Olav Laukli , tlf: 906 71 102
  • Teknikktrener Knut Inge Fossli

Overgang til ny klubb?

Alle utøvere som skal konkurrere, må være registrert i korrekt klubb.