13-14 år (2004-2005)

Øvrige trenere:

  • Camilla Hovland
  • Vibeke Hayden
  • Ingunn Norbom
  • Lars Kihle
  • Ola Håvard Hole

Gruppe 13-14 år 2016/2017 | Info

Treningsopplegg fra og med uke 41 gruppe 13-14 år.