13-14 år (2007-2008)

13-14år(2007-2008)

Trener tirsdag, torsdag fra kl 18.00 – 19.30.
Søndager fra kl 10.00-11.30.

Oppmøte Tidtakerbua v/Konnerudhallen.

Hovedtrener Hans Ivar Laukli, mobilnr: 41105116
Ass Hovedtrener Frode Kollerud, mobilnr 92832591

Trenere:

Kjell Petter Småge
Ola Prestgård
Per Christian Akselsen
Hans-Christian Bjønnes Olsen
Kenneth Syvertsen

Gruppe 13-15 år

Treningsopplegg fra og med uke 41 gruppe 13-15 år.Trener tirsdag, torsdag fra kl 18.00 – 19.30. Søndager fra kl 10.00-11.30.
Oppmøte Tidtakerbua v/Konnerudhallen.