11-12 år (2009-2010)

11-12år (2009-2008)

Trener tirsdag og torsdag kl 18.00 – 19.00. Tidtakerbua v/Konnerudhallen.

Henrik Helmersmo. Mail. henrik@nofas.no

Kenneth Syvertsen. Mail. kennsy@dinkiropraktor.no

Kjell Petter Småge. Mai. kps@evotek.no

Treningsinfo skigruppa 11-12 år

Treningsopplegg fra og med uke 41, gruppe 11-12 år
Treninger og tider:
Oppmøte for alle treningene er ved Tidtagerbua ved Konnerudhallen senest 5 min før treningen starter.
Tirsdager og Torsdager: 18 – 19