Innlegg publisert i kategori SB gruppe

  • SB gruppe

    KIL Ski har også hatt en gruppe for syns- og bevegelseshemmede. Vi har pr i dag for lite antall til å ha trening.