Velkommen til Onsdagsrenn 2022

Startkontingenter 2022:

Første barn 350,-
Tillegg pr søsken etter første barn 250,-
Kontingent betales kun første gang du deltar, og dekker alle renn og avslutning.

Klasseinndeling og løyper:
Født 2015 og yngre: Ingen tidtaking. Rundløype på stadion.
Født 2014-2012: Ca. 1,5 km med tidtaking. Aktiv og ikke aktiv klasser.
Født 2011 – og eldre: Varierende løyper. Aktive og ikke aktive klasser.

For påmelding og mer informasjon, se her