Innlegg publisert den 8. september 2020

  • Trenere gruppe 15-16 år

    Hovedtrener Emil Oliver Andersen
    Ass Hovedtrener Ole Gunnar Svendsen
    Trener Ståle Kihle
    Oppmann 15-16 Geir Amundsen