Velkommen til Årlig gruppemøte Konnerud IL SKI

Saksliste:

 • 1. Åpning
 • 2. Godkjenninger
  a. Fremmøtte medlemmer
  b. Møteinnkalling og saksliste
 • 3. Velg av
  a. Møteleder ‐ styrets forslag: Ingunn L Norbom
  b. Referent ‐ styrets forslag: Eva‐Lill Amundsen
  c. To til å underskrive protokollen fra årsmøtet
 • 4. Årsberetning for 2019‐2020 sesongen
  a. Sportslig
  i. Medlemsoversikt og aktiviteter (s.4‐6)
  ii. Sportslige resultater (s.7‐8)
  iii. Sportslig utvalg, trenere og oppmenn (s.9‐10)
  b. Arrangement (s.11‐15)
  c. Anlegg og snøproduksjon (s.16 )
  d. Marked (s.17)
 • 5. Økonomi (s.18)
  a. Regnskap 2019
  b. Vedta skigruppas budsjett 2020
 • 6. Vedta handlingsplan for 2020‐2021 (s.13)
 • 7. Foreta valg for perioden 2020‐2022 (s.14)

Styrets beretning SKI 2019_2020

Resultatregnskap 1 detaljert

Balanse detaljert

Konnerud Ski_Budsjett 2020

Årsrapport WC 2019

2020-06-02 Årsmøte SKI_ILN

2020-06-02_SignertProtokollÅrsmøteSkigruppa