Innlegg publisert den 20. oktober 2019

  • Innmelding nye medlemmer

    Konnerud IL tar i bruk Norges Idrettsforbunds nye løsning for medlemsadministrasjon våren 2015. Den nye løsningen innebærer at medlemmer skal bruke “Min idrett ”