Innkalling til årlig gruppemøte i Skigruppa

Hei,

Vi minner om årsmøte i KIL Ski torsdag 21. mars, kl. 19.30 på Klubbhuset.
Har du en sak du ønsker å ta opp send denne til styret innen 18. mars til ingunn.norbom@merck.com

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig mandag 18. mars på http://konnerud.no/ski/.
Av miljøhensyn kommer vi ikke til å skrive ut saksdokumentene til møtet.

Vi håper på godt oppmøte. Velkommen til årlig gruppemøte!

 

Med vennlig hilsen
Ingunn L Norbom
/på vegne av styret

Dokumenter:

Styrets beretning SKI 2018_2019_ILN (Draft 19mars)

Vedlegg I) SKI RESULTATER 2018_2019 per 21 mars_MM.v3

Vedlegg III) KIL Ski_Budsjett 2019 – til godkjenning på Årsmøtet_HBv3

Vedlegg II) KIL Ski – resultatregnskap og balanse 2018v3

Vedlegg III) WC sprint 2018 rapport