Status løypekjøring

Vi gleder oss over de gode skiforholdene og vil fortsette å preppe løyper på stadion så lenge det er mulig utover i April (og kanskje enda lenger).
Det blir kjørt løyper på tirsdag, torsdag, lørdag og søndag
Kos dere på ski