Velkommen til skigruppas årlige gruppemøte ( årsmøte)

Innkalling til årlig gruppemøte (Årsmøte) i Skigruppa

Styret innkaller herved til årlig gruppemøte (Årsmøte) i KIL Ski.
Møtet avholdes mandag 9. april, kl. 18.00 på Klubbhuset.
Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret senest innen 23. mars til ingunn.norbom@merck.com
Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig senest én uke før årsmøtet på https://www.konnerud.no/ski/.

Av miljøhensyn kommer vi ikke til å skrive ut saksdokumentene til møtet.

Vi håper på godt oppmøte. Velkommen til årlig gruppemøte!

2018-04-02 Styrets beretning SKI 2017_2018_ILN

Vedlegg I, Evaluering løpere 15+ 2017-2018

Vedlegg II, Evaluering foreldre i 15+ 2017_2018

Vedlegg III, Team Konnerud 2017

Vedlegg IV, WC sprint 2017

Vedlegg V økonomi

Med vennlig hilsen
Ingunn L Norbom
/på vegne av styret