Team Konnerud 2022-2023

1)      TEAM KONNERUD – BAKGRUNN

Gjennom Team Konnerud organiserer Skigruppa et tilbud til alle junior- og seniorløpere som ønsker å være en synlig del av Skigruppa samtidig som de utvikler seg som skiløpere og satser på å gå Norgescup og NM på ski. .

2)      TEAM KONNERUD – MÅL OG HENSIKT:

•                 Klubbstyrt utvikling av topp og bredde innenfor Norges Skiforbunds ramme av klubb/krets/forbund, og å bidra til å beholde               langrenn som folkeidrett

•                 Gi mulighet for å satse som toppløper uten å måtte flytte fra Konnerud/Drammen

•                 Skape et utviklingsmiljø helt i Norgestoppen, og lage et toppidrettstilbud som er så godt at vi velges fremfor private og kommersielle tilbud

•                 Være et springbrett inn til Skiforbundets representasjonslag

•                 Beholde juniorer og seniorer synlige i klubben som inspirasjon for løpere i alle aldre

•                 Team Konnerud gir grobunn for utvikling av trenerkrefter også i de yngre årsgruppene

3)      TEAM KONNERUD – ORGANISERING

Team Konnerud drives i regi av Skigruppa, innenfor rammen av budsjett vedtatt på Skigruppas årlige gruppemøte. Løpere i Team Konnerud skriver løperkontrakt med Skigruppa. Kontrakten regulerer hvilket tilbud klubben gir, hva løperne i Team Konnerud må gi tilbake til klubben.

Hva får du som utøver i Team Konnerud i 2017-2018:

1. Sesongopplegg og deltakelse i fellesskapet 15+

2. Fellestrening med kvalifiserte trenere 3 ganger i uken

3. Tilbud om økter utover dette vil bli gitt i enkelte uker og perioder

4. Individuell oppfølging fra trenere på regelmessig og systematisk basis

5. Trener til stede og tilgjengelig på NC/JR/ NM og samlinger

6. Minst 17 samlingsdøgn (i henhold til samlingsplan) med kost og losji dekket

7. Minst 2 helgesamlinger på Konnerud uten overnatting

8. Startkontingent på alle krets- og landsrenn utøver stiller til start i, inkludert NC/JRNM/NM.

9. Dekning av reiser og opphold for utøver på NC/JRNM med 75% av kostnader inntil et angitt tak

Hva må du som utøver bidra med i Team Konnerud i 2017-2018:

1.      Benytte klubbens trener(e) for individuell treningsplanlegging

2.      Fremmøte på fellestreninger samt samlinger i samlingsplan er obligatoriske

3.      Som del av utviklingen av klubbens utøvere inngår deltakelse på inntil 6 treninger med de yngre gruppene, hvor utøver stiller som            hjelpetrener, samt bidra som instruktør ved inntil 2 teknikk-kurs/ eventuelt rulleskikurs

4.      På samlinger og renn bo samlet slik KIL planlegger og legger til rette for

5.      Prioritere klubbens egne renn

6.      Bære klubbens konkurranse og overtrekkstøy i forbindelse med alle konkurranser der hvor ikke annet er førende pga. deltagelse på representasjonslag i regi av NSF eller Skigymnas

7.      Stille på dugnad for Skigruppa

8.      Betale kontingent og teamavgift i henhold til fastsatte satser (link til satser på web)

4)     TEAM KONNERUD – ØKONOMI

Team Konnerud finansieres av tre komponenter:

1.    Egenandeler, faste og variable

2.    Sponsor- og samarbeidsavtaler

3.    Løpende drift som følge av normal aktivitet i Skigruppa
Det fellesskapet vi gjennom Team Konnerud lager opplever sponsorer og samarbeidspartnere som attraktivt, og Team Konnerud har gjort det mulig å skaffe flere sponsorer til skigruppa som vi ellers ikke ville hatt.

Ved spørsmål rundt Team Konnerud, ta kontakt med
Geir Amundsen (geir.amundsen@ebnett.no)

Med vennlig hilsen

Leder KIL Ski

Gruppebilde TK 1