SB gruppe

SB gruppe

KIL Ski har tidligere også hatt en gruppe for syns- og bevegelseshemmede.

Vi har pr i dag for lite antall til å ha trening.

Om du ønsker å starte opp en slik gruppe kan du ta kontakt med oss på

ski@konnerud.no