Rutiner Utlegg

Alle renn hvor det kreves forhåndsbetaling av arrangør må betales av den enkelte.

Refundering av kontingent skjer som del av oppgjør for reise.

Refusjon av startkontingent kommer i tillegg til inntil 50% dekking av reise og oppholdsutgifter etter Skigruppas økonomiske retningslinjer.

Det betyr: Ingen endring fra tidligere, startkontingenten refunderes som før iht. skigruppas økonomiske retningslinjer.

Vi anbefaler å spesifisere så detaljert som mulig hva refusjonen gjelder.

 

BENYTT DETTE SKJEMAET:

Refusjon_utlegg_KIL

 

  1. Standard KIL Utlegsskjema (ref link ovenfor) fylles ut – og signeres (av deg)
  2. Originalkvitteringer legges ved signert Utleggsskjema
  3. Alt legges så i en konvolutt – og leveres til KIL Administrasjon (v/Mona Haflan) i Konnerud-hallen

 

Sammen om noe!

Skistyret.