Innlegg publisert den 22. oktober 2017

  • SB gruppe

    KIL Ski har også hatt en gruppe for syns- og bevegelseshemmede. Vi har pr i dag for lite antall til å ha trening.

  • Rutiner Utlegg

    Les om prosedyrene til skigruppa for enklere å kunne behandle refusjoner i fremtiden.