Årlig gruppemøte (tidligere Årsmøte)

Styret ber om at saker for fremlegging meldes inn til Styret ved leder Magne Killingstad (magne.killingstad@kongsberg.com),
mobil 941 48 696, senest innen tirsdag 7. mars

 

Foruten eventuelle saker som spilles inn for fremlegging, vil dagsorden bli som følger:

1.            Konstituering
2.            Årsberetning for sesongen vi har bak oss
3.            Regnskap 2016
4.            Budsjett 2017
5.            Hedersbevisninger
6.            Valg 

Vi planlegger å være ferdige til kl. 21.00

Det vil bli servering av Klubbhusets utsøkte vafler.

Vi håper at mange av dere finner veien til klubbhuset denne kvelden! 

 

For styret:
Magne Killingstad
Leder