Årets viktigste begivenhet er snart i gang

Påmeldingen er åpen:

Hei alle skivenner.

Da kan du velge deg din plass i vinterens vakreste obligatoriske eventyr.

Ved å trykke på linken under kommer du til et skjema hvor du kan registrere ditt navn og hvilken vakt du vil ha. Du vil beholde dette tidspunktet fast for sesongen 2016/2017. Om du eksempelvis velger tirsdag mellom 04:00 – 08:00 vil du måtte møte på vakt på dette tidspunkt alle uker snøproduksjonen er i gang. Om vi ikke produserer snø på dette tidspunktet denne vinteren slipper du vakter.

 

Vi har delt inn en produksjonsuke på følgende måte: 

          Hvert enkelt døgn er delt inn i 6 vakter. Hver vakt er på 4 timer. (00:00-04:00 / 04:00 – 08:00 / 08:00 – 12:00 osv.) 

          Det kan kun registreres 3 personer pr vakt. 

          Dagvakter mellom 08:00 og 16;00 og nattevakter mellom 00:00 – 08:00 teller mer enn ettermiddag og kveldsvakter. Dvs at vi vil sette   flere personer på dag og natt slik at totalbelastningen blir mindre for de med disse vaktene.

 

Følg linken: https://konnerud.doodle.com/poll/x722fwv32i4qe9ft5gtexqmw/admin 

 

Med vennlig hilsen 

Kjell Petter Småge

Snøproduksjon

snøproduksjon