Lyst til å bidra og hjelpe Konnerud Ski?

Lyst til å bidra og hjelpe Konnerud Ski?

Konnerud Ski – Økonomiansvarlig – styremedlem

Konnerud Ski må ha en økonomiansvarlig for å kunne tilby barn og ungdom på Konnerud ski et tilbud. I forbindelse med årlig gruppemøte Konnerud ski, skulle det velges Leder, nestleder og økonomiansvarlig etter nye regler av Idrettsforbundet. Leder og nestleder er på plass, men vi mangler økonomiansvarlig. Dette er en fin mulighet for å gi et bidrag til Konnerud ski det neste året. Konnerud Ski har mye aktiviteter og det vil derfor være lærerikt å arbeide i styret som økonomiansvarlig.

Arbeidsoppgaver:

Følge opp månedlig resultatregnskap/balanse.

Følge opp reskontro.

Godkjenne og registrere fakturaer og utlegg i bank hvor endelig
utbetaling godkjennes av regnskapsfører

Følge opp likviditet Sammen  med styret utarbeide budsjett.

Delta på 4-6 styremøter i året.

Organisere vekselpenger/kasse i forbindelse med arrangement

Konnerud IL har regnskapsfører som bokfører bilagene og godkjenner betalinger.
Økonomiansvarlig fritas for dugnad gjennom sesongen.

Har du lyst å bli den nye økonomisansvarlige, så ta kontakt med
valgkomite Hege Liverud 48150043