Informasjon Satsingsopplegg Jr. / Sr.

Dette innlegget bygger på det som ble lagt frem på onsdag, der mesteparten av innholdet dreide seg om det som var nytt, altså tilbudet utover det vi gjør i dag på jr. / sr. Det er allikevel viktig at gruppa 15+ skal henge sammen som en gruppe, og at 15 og 16 åringene skal få et tydelig bilde av hvordan livet som langrennsløper i Konnerud fortoner seg også fra junior og oppover. Derfor ønsket vi å samle hele fellesskapet 15+.

Hverdagen for 15-16 vil være at de de alle treningene deres vil være felles med 17+. Forskjellen er at de som ønsker å satse på NC som jr/sr får et tilbud utover det vi har i dag. Samme gjelder samlingene: 15-16 vil på sine samlinger alltid være sammen med jr/sr – mens det legges opp til noe ekstra for de som er eldre og vil satse for å utvikle seg som skiløper. De som eventuelt i 17+ kun ønsker å betale kontingent som før og være med på fellestreninger og åpne samlinger (slik som strukturen var tidligere) er selvfølgelig også velkommen til det. Med mange nok og flinke nok trenere på fellestreningene vil vi etterstrebe å se alle utøvere uansett ambisjoner og nivå.

Hvilke ukedager det blir fellestreninger avklares i løpet av april. Det er mange hensyn som skal tas, og vi har snakket med mange andre klubber, skikretsen og Drammen Toppidrett. Skolehverdagen på Drammen Toppidrett er viktig å hensynta når vi velger treningsdager, og vi skal også lytte til utøverne og deres erfaringer samt komme frem til løsninger sammen med trenere på skolen nå i april.

Samlingsplanen er justert etter gode innspill. Vi ønsker ikke å kræsje med Konneruds andre aktiviteter eller kretsens opplegg, som vi ønsker å støtte opp om. Når vi nå tar et steg videre, er det viktig at vi tør å snu steiner – samtidig som vi tar med erfaringene med valg av treningsdager. Det er ingen grunn til å legge opp til konflikt, og det har vi heller aldri hatt som målsetting. Vi vil derfor gå i dialog for å finne gode løsninger som hensyntar flest mulig forhold. Det er likevel viktig å si at vi til syvende og sist må vi gjøre noen valg, og da blir vår jobb å prioritere de som ønsker å bruke mesteparten av tiden sin på ski. Utøveren skal være i sentrum!

SAMLINGSPLAN:

Hva

Når

Hvor

Oppstartsamling

1.mai

Konnerud

Testuke 1

9.-12. mai

Konnerud

Åpen samling KIL

21.- 22. mai

Konnerud

Snøsamling sammen med BSK

18.-26. juni 

Sognefjell/Skjolden

Testuke 2

15.- 19. august

Konnerud

BLINK- festivalen

27.- 30.  juli

Sandnes

Åpen samling KIL

17.-18. September

Konnerud

Høstsamling BSK

1.-5. oktober 

Hemsedal

Snøsamling BSK

10.-13.november

Sted fastsettes

Klubbsamling 

25.-27. november

 Geilo

JR NM Samling

2 uker før JR NM

FORTSETTER UNDER BILDET

15+

VILKÅR:

Fra Konnerud:
Hovedtrener Erik Rosenvinge
Trenere

  • Mads Madsgård
  • Harald Bergmann, Teknikk
  • Emil O Andersen (15-16, de skal ha en trener i tillegg)
  • Steinar Mundal, Teknikk, rådgiver

-Fellestreninger
-Treningsopplegg med høy kvalitet
-Personlig oppfølging fra trener med høy kompetanse
-Trener tilgjengelig for utøver
-Trener deltakende på NC/NM
-Utvidet samlingsplan
-Kost og losji snøsamling Sognefjell
-Kost og losji høstsamling, lave egenandeler (som kan reduseres ytterligere med hovedsponsor på plass)
-Konnerud Fysio med prioritet
-Supportteam bestående av foreldre
-Reiseopplegg på NC/NM utover økonomiske retningslinjer (75%)
-Pakke med klubbtøy
-Mulighet for plass til privat sponsor

 

Fra utøveren (reguleres i utøverkontrakter):

  • Delta på fellestrening
  • Bruke klubbens trener(e) som sin trener(e)
  • Representere klubb på renn, herunder bekledning og eksponering av sponsorer
  • Delta på oppdrag for sponsorer etter nærmere avtale
  • Leve opp til klubbens verdier, og være ambassadør og forbilde – internt og eksternt
  • Egenandel 17.500 deles i tre terminer. Først kontingent som før, og de to resterende vil betales i mai og septemberTotalt 17500. Denne egenandelen vil kunne reduseres som følge av sponsorinntekter og/eller dugnadsjobbing med f.eks teknikkurs for eksterne og lignende.

For eksterne utøvere:

– Vi ønsker samarbeid for eksterne løpere. De vil få delta på de åpne samlingene og fellestreninger etter avtale, koordinert mellom sin hovedtrener og Erik Rosenvinge. Avtale til klubbene det er naturlig å samarbeide med vil vi få på plass snart, med rammene for dette.

Påmelding til opplegget kan gjøres til ski@konnerud.no innen 10. april.
Vi kaller inn til et eget møte om opplegget neste uke, for å avklare detaljer og svare på spørsmål før signering.
Vi håper at alle aktuelle blir med og samles om et fellesskap det lukter svidd av!
Det å skape en treningskultur krever at alle bidrar med noe.

Sammen om bredde og topp, i samme klubb!

Sportslig Leder,
Anders Rhodén