Invitasjon til nytt opplegg for junior/senior

Hei alle,

Inviterte: Alle med interesse for 15+ de neste sesongene, løpere, foreldre og foresatte.
Løpere med fartstid i Konnerud Ski har virkelig prestert og vist fremragende utvikling de siste sesongene. Spesielt denne sesongen. Etter et møte jeg hadde med seks av juniorene nå på mandag har vi valgt å legge ekstra innsats i et nytt junior/senior-prosjekt for bedre å kunne støtte løperne våre fra junior og på sikt inn i senioralder, samt de som allerede er seniorløpere. Vi ønsker å vise at det er mulig å bli god i Konnerud Ski! Kontinuitet er viktig her. Derfor har vi lagt opp til en tidshorisont på tre sesonger, med evaluering og mulighet for justering etter hver sesong. Hans Kristian Stadheim fra Lyn Ski kommer for å fortelle om hvordan de har lykkes med sin modell, og hvordan Konnerud kan få til noe lignende.

Detaljer kommer på onsdag 6/4 kl 19! Vi vil legge frem intensjonen bak prosjektet, trenerteamet og sesongplanen.
Vi legger ut info så snart lokasjon er reservert.

Sammen om noe!
Om et helhetlig klubbopplegg.