Løypelauget

Skigruppa på Konnerud drifter og vedlikeholder sitt anlegg og løyper uten støtte fra det offentlige.
For å skape grunnlag for å drive med en utstrakt satsning på bredde, og for å sikre at vi kan opprettholde gode skispor hele vinteren, trenger vi vi bidrag fra dere som bruker anlegget. Derfor har vi opprettet Løypelauget.

Vi håper at dere som benytter dere av skiløypene på Konnerud og som ikke er aktive medlemmer i klubben også vil bidra litt for å sikre driften.
Ved å betale 300 kr får dere tilsendt dette merket som dere kan sette på bilen/skiboksen som synlig bevis på at dere aktiv støtter vårt arbeid. For de av dere som ikke vil ha KIL logo kan dere få tilsendt alternativt merke. Merket kjøper dere på: https://www.deltager.no/loypelauget_29022016

Inntekter fra Skigruppas Venner går til breddeidretten bl.a.:
Skileik anlegg og utstyr
Drift av snøkanonanlegg
Preparering av løypenett (vinter og sommer)
Drift og vedlikehold av løypemaskin og annet utstyr
Arrangement og samlinger for breddeidretten

Vi håper også at bedrifter og andre klubber som bruker anlegget aktivt vil være med og støtte vårt arbeid.
Bedriftsmedlemsskap / støtte fra andre klubber som bruker anlegget settes til kr 5.000,-

Bedrifter og andre klubber får tilsendt 15 oblater som dere kan distribuere til de av deres medlemmer/ansatte som bruker anlegget.

Bedrifter som ønsker en mer synlig profilering som for eksempel skilter på stadion tar kontakt med ski@konnerud.no.

«Sammen om gode skiforhold for alle sammen.»

 

 oblat_konnerudil_skigruppa                                Det snør ikke skispor