Kjære Konnerud ski

Jeg er veldig stolt av alle de 100 dugnadsivrige Konnerud ski medlemmer/familier som stiller opp på kort varsel og bidrar til at KM Langrenn blir arrangert på Konnerud Skistadion. Det har allerede blitt lagt ned mange timer i forberedelser – og vil bli lagt ned over 1000 timer i helgen. Uten dere hadde ikke Konnerud ski eksistert!

Jeg vil benytte anledningen til å takke alle sammen som bidrar i helgen, og også de som har bidratt/vil bidra til snøproduksjon, onsdagsrenn og World Cup.

Lykke til til oss alle i helgen, og la oss vise at vi kan få gjennomført et vellykket arrangement! Husk å kle dere godt i kulden!

Sammen om noe – Sammen om KM på Konnerud

Leder Konnerud ski
Magne Killingstad