Sammen om noe- Sammen om KM på Konnerud

Sammen om noe- Sammen om KM på Konnerud

Kjære alle Konnerud ski

KM som skulle være på Hemsedal i helgen har blitt avlyst på grunn av kulde, og Konnerud har blitt spurt om å overta arrangementet. Dette har Konnerud Ski takket ja til. Dette gir en fin mulighet for Konnerud til å vise at vi kan snu oss rundt på kort varsel, og gjennom en fantastisk dugnadsinnsats gjennomføre et vellykket arrangement på vår flotte ski arena. I tillegg er dette et viktig økonomisk bidrag siden Konnerud rennet ble avlyst.
Vi vet at det har vært en del dugnad på snø produksjon og dugnad i forbindelse med onsdagsrennet, og snart World Cup. Vi er veldig takknemlige og stolte av den innsatsen som har blitt lagt ned og skal legges ned i arbeid. For å få gjennomført KM er vi avhengig av ny dugnadsinnsats i løpet av helgen – og siden KM har mindre deltagere enn Konnerud rennet vil det ikke være nødvendig med like mange hjelpere. Selv om det er kort tid og noen har allerede lagt planer for helgen, ber vi om ny innsats. Det vil bli sendt mail til oppmenn som vil be om antall personer til lørdag og søndag med hvilken oppgave som skal utføres.
La oss sammen vise at Konnerud har en fantastisk gjeng som kan stille opp på kort varsel og gjennomføre flott arrangement på vår fantastiske ski stadion.
Takk for at dere stiller opp.

Ski hilsen

Magne Killingstad
Leder Ski